Selecteer een pagina

MANIFEST

Dit manifest geeft inzicht in de doelstellingen van Platform Beeldende
Kunst Overijssel (BKO) en de manier waarop het platform deze wil bereiken.

1. WIJ VERENIGEN ONS ALS PARTNERS IN PLATFORM BEELDENDE KUNST OVERIJSSEL. 

Als kunstpodia richten wij ons op onderzoek, presentatie en uitwisseling binnen het brede terrein van de hedendaagse beeldende kunst. Het platform ontstond in 2020 en bestaat nu uit een dertigtal partners. Nieuwe partners zijn altijd welkom.

2. SAMEN BOUWEN WIJ AAN EEN SOLIDE INFRASTRUCTUUR VAN KUNSTPODIA IN OVERIJSSEL.

Wij werken aan de interactie tussen publiek, kunstenaars en kunstlocaties en vormen zo als platform het ecosysteem voor beeldende kunst in Overijssel. 

3. WIJ GELOVEN DAT WE ELKAAR MOET KENNEN OM ER SAMEN IETS VAN TE KUNNEN MAKEN IN OVERIJSSEL.

We verenigen ons als sector en versterken ons gezamenlijke netwerk. We zoeken zowel de nuance als de samenhang in onze individuele profilering en positionering. Zo ontstaat een sterk provinciaal aanbod. 

4. WIJ WILLEN VAN EN MET ELKAAR LEREN.

Kennisuitwisseling is belangrijk voor ons. We komen samen om onze kennis over verschillende onderwerpen en kwesties te delen. Kleinere organisaties kunnen bij de grotere organisaties terecht voor hulp en advies. We delen best practices met elkaar. 

5. WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN OM DE IMPACT VAN ONZE INDIVIDUELE ORGANISATIES TE VERGROTEN.

We onderzoeken de kansen en mogelijkheden om samen te werken, plannen op elkaar af te stemmen en elkaar te ondersteunen.

6. ALS PLATFORM ZIJN WIJ EEN HERKENBAAR GEZICHT VOOR DE PROVINCIALE (EN LANDELIJKE) POLITIEK.

Wij agenderen onderwerpen die voor ons als Overijsselse kunstpodia belangrijk zijn en profileren ons als gesprekspartner van de provincie.

7. WIJ ZIJN DE AMBASSADEURS VAN DE BEELDENDE KUNST IN OVERIJSSEL.

Als platform zetten we ons in voor een bloeiend kunstklimaat in Overijssel. Daarmee zijn we ambassadeurs van kunst, kunstenaars en elkaar.